Over Stichtin...

  • Volg ons

Over Stichting Seva

SKO is de eerste professionele kinderopvangorganisatie, gebaseerd op de culturele normen en waarden van het Hindoeïsme. Dit combineren wij met de juiste en liefdevolle zorg voor uw kind. Begrippen als tolerantie, zorg, respect en kennis staan bij SKO hoog in het vaandel en zijn derhalve een vast onderdeel van ons pedagogisch beleid.  Zo legt de kinderopvang een goede basis in de toekomstmogelijkheden van elk kind in de maatschappij.

Met de Hindoe-kinderopvang voorziet SKO in een behoefte van een groeiend aantal ouders in de Randstad, die hun kinderen iets van de eigen cultuur willen meegeven. De aandacht voor Divali, Holi en vaste periode Navratri zullen zichtbaar zijn op het kinderdagverblijf.  Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen van ouders van hindoestaanse origine, maar voor een ieder die affiniteit heeft met de normen en waarden van het Hindoeïsme. Kortom, degene die baat hebben bij deze universele normen en waarden zijn meer dan welkom bij SKO!

Wat doen wij?

Seva Kinderopvang verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en voorschoolse-, naschoolse-, vakantie-, en flexibele opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar in een prettige en veilige (speel/leer) ruimte. hierbij proberen we zoveel mogelijk de gezelligheid en geborgenheid van de thuissituatie waar te borgen.
Op de dagopvang bieden wij twee extra dingen aan.
Wij helpen de kinderen in hun ontwikkeling door het starten van een Voorschool. In het VVE traject wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling en worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Wij bieden ook een zindelijkheidstraining aan. De ouders van de jonge peuters krijgen informatie van de desbetreffende pedagogisch medewerkers over de training. Samen maken ze afspraken zodat ze op één lijn staan over de zindelijkheidstraining.

Wij willen op de opvang zoveel mogelijk inspelen op de thuissituatie van het kind, daardoor heeft een kind meer structuur en ervaart hij de plekken waar hij komt als een veilige omgeving. Een kind dat zich veilig voelt, gaat uit op ontdekking en staat open voor wat de wereld hem/haar te bieden heeft.

Visie en missie

Elke professionele organisatie heeft een missie en een visie. De missie is de opdracht van de organisatie, dat waar de organisatie voor staat. SKO verwoordt haar missie als volgt:

SKO heeft als missie vanuit Hindoeïstische grondslag, de voor -, naschoolse en vakantieopvang voor kinderen van ouders aan te bieden. Ouders willen graag werk en de zorg voor hun kinderen combineren. SKO deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en schept een veilige basis voor de ontwikkeling van het individuele kind met erkenning van de waardering voor de eigen culturele etniciteit, wat van groot belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het multiculturele kind. Voor haar medewerkers biedt SKO een stimulerende en uitdagende werkomgeving.

De visie geeft weer hoe SKO tegen de verschillende aspecten van haar organisatie aankijkt. Denk hierbij aan de zienswijze op kinderopvang, op ouders en het kind, maar ook de zienswijze op medewerkers en de organisatie zelf. Enerzijds, proberen wij zo bij te dragen aan vergroting van de maatschappelijke participatie van de hindoestaanse vrouwen in Nederland en anderzijds bieden wij vertrouwen en geborgenheid aan de kinderen.

Convenant met de belasting

Als Kinderdagverblijf voldoe je aan de eisen voor kwaliteit en wordt je door de belastingdienst gezien als een waardige partner om kinderopvangtoeslag direct op de rekening van het kinderdagverblijf te krijgen.

Onze meerwaarde

Wij delen de verantwoordelijkheid van de opvoeding met de ouders/verzorgers.
Wij scheppen een veilige basis voor de ontwikkeling van het kind.
Kwaliteitsbewaking en verbetering door pedagogische vernieuwing.
Ervaring met de reguliere opvoeding kinderopvang.
Kindvriendelijke ingerichte kinderopvang.
Hoge eisen aan hygiëne en veiligheid.
Verantwoorde voeding en verzorging.

Onstaansgeschiedenis

1997: Oprichting Seva Kinderopvang
1997-1999: Informele opvang
1999 -2004: Naschoolse opvang
Vanaf 2009: Vier lokalen (80 kindplekken)
Juli 2010: Opening dagopvang
Augustus 2011: Opening dagopvang Suriname
Oktober 2013: Eerste Hinode Dagopvang en buitenschoolse opvang Rotterdam
Februari 2014: Convenant met de belasting
September 2014: Officieel van start met VVE